تعمیر و سرویس کامل انواع پمپ وکیوم

تعمیر و بازسازی انواع پمپ وکیوم روغنی در حجم و ظرفیتهای مختلف وتامین قطعات

ترمیم روتور و هوزینگ

فروش انواع پمپ وکیوم مصرفی در صنایع غذایی

ساخت انواع قالب وکیوم طبق نمونه