تسمه دور دنده ها T10-530 (10میلیمتر)

شناسه محصول: 837489-10 دسته: