خار داخلی شش پر دنده قیف

شناسه محصول: 828339 دسته: