روتور استاندارد 12 شیار VF628 (جنس طبق انالیز قطعه اصلی)

شناسه محصول: 855542 دسته: