روتور استاندارد 14 شیار VF630 (جنس طبق آنالیز قطعه اصلی)

شناسه محصول: 855874 دسته: