پره روتور استیل طبق آنالیز قطعه اصلی ST1.4112

شناسه محصول: 856624-S دسته: